Prořezávání, řezání a kácení stromů

Zajišťujeme kácení listnatých a jehličnatých stromů všech velikostí.

Příprava ploch pro zalesnění, výsadby

Zajišťujeme úklidy klestu a přípravu půdy pro zalesnění. Přípravu provádíme jak chemicky, tak i mechanizovaně. Půdní frézy zapraví těžební zbytky do půdy, takže je tato příprava půdy vhodná i pro přirozenou obnovu lesa.

Terénní úpravy

Provadime veškeré terénní úpravy po dokončení stavby domu,odvoz přebytečné, nekvalitní zeminy či odpadů,hrubé terénní úpravy

Zpracování dřevních odpadů

Těžba a přibližování dřeva, pilařské zpracování dřeva, zpracování dřeva kulatiny.

Pěstování semenáčků a sazenic

Pěstování sadebního materiálu lesních dřevin.

Ošetřování rostlin

Zajišťujeme údržbu rostlin, v rámci které poskytujeme úplnou záruku za veškerý rostlinný materiál.